Acaben les obres de millora del cementiri

Ja han acabat les obres al cementiri municipal.

S’ha rebaixat la superfície interior del cementiri per poder generar un paviment a un sol
nivell respectant els escocells dels arbres. Aquest paviment garanteix condicions d’accessibilitat a
tota la superfície del recinte, resolent una de les mancances que té l’actual cementiri per donar servei
a les persones de més edat del municipi.
Aquest paviment permetrà la implantació d’una nova xarxa d’embornals que recollirà l’aigua de pluja
per poder donar servei a les persones que vagin a fer el manteniment del cementiri.
S’han instal·lat balises solars, que ajudarà al manteniment i a la seguretat dels visitants en les hores
fosques d’hivern.
La construcció d’una nova ossera murs endintre del cementiri, ajudarà al seu manteniment i facilitarà
l’ús per part dels serveis funeraris. L’ossera es fa nova i disposarà de coberta, al contrari que l’actual
que està a cel obert.

S’ha pintat tot el recinte.

Per aquest projecte, i com bé havíem anunciat en l’apartat de subvencions, s’ha pogut dur a terme gràcies a la subvenció de 43.169,16 € que l’Ajuntament ha rebut de l’Àrea d’Assistència i Cooperació als Municipis de la Diputació de Girona.