Alerta de Consum:retirada de productes cosmètics(aigües de colònia i perfums) de Perfums Codibel SL

Referència: PC-2023-01

Marca i nom comercial: Vegeu a l’Annex la relació dels productes cosmètics afectats (aigües de colònia i perfums) PARFUMS CODIBEL S.L.

Responsable de la posada en el mercat :PARFUMS CODIBEL, SL

Els productes que es relacionen a l’annex incompleixen el Reial 85/2018 i el Reglament (CE) 1223/2009 per haver estat fabricats en unes instal·lacions que no compleixen els requisits establerts al Reial decret 85/2018 per dur a terme la fabricació de productes cosmètics, per estar incorrectament etiquetats i/o contenir substàncies incloses a l’annex II del Reglament (CE) 1223/2009 (prohibides en productes cosmètics) com són el butylphenyl methylpropional i/o l’hydroxyisohexyl-3-cyclohexene. Així mateix, no hi ha constància que aquests productes hagin estat comunicats al Portal Europeu de Productes Cosmètics (CPNP).

Mesures adoptades

S’ha ordenat a l’empresa PARFUMS CODIBEL SL que cessi la comercialització i retiri del mercat totes les unitats dels productes cosmètics que es relacionen a l’annex.

Recomanacions als consumidors

  • No adquiriu cap unitat dels productes cosmètics afectats que es relacionen a l’Annex.
  • Si disposeu d’alguna unitat d’algun d’aquests productes, no l’utilitzeu.

Recomanacions als distribuidors i punts de venda

  • Si disposeu d’unitats d’algun dels productes cosmètics afectats, immobilitzeu-les i cesseu-ne la comercialització, de manera immediata.
  • Contacteu amb aquest Servei, a través del correu electrònic salut@gencat.cat, per informar del nombre d’unitats d’aquests productes que teniu immobilitzades i per gestionar la seva recollida per part d’aquest Servei.

Per resoldre qualsevol qüestió relacionada amb aquesta alerta sanitària, podeu enviar un correu electrònic a controlfarmaceutic.salut@gencat.cat, indicant, en l’assumpte del correu, la referència i la marca i nom comercial del producte afectat.

Si heu experimentat o teniu coneixement de que algú ha patit algun efecte no desitjat atribuïble a l’ús d’un producte cosmètic, podeu comunicar-ho a través del portal NotificaCS.

Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris

Més informació sobre alertes i notes informatives de seguretat: https://medicaments.gencat.cat/ca/ciutadania/seguretat/alertes-i-notes-informatives/