Començament de les obres de la carretera GIV-6219

El dilluns 24 de gener van començar les obres de la carretera GIV-6219 portades a terme per la Diputació de Girona i que tenen una previsió de durada de 4 mesos.