Cronologia

Siurana d’Empordà ja és documentat l’any 822 amb el nom de: VILLA FUIRANA.

Gran part del terme era ocupat per l’estany dit de Siurana i altres, que foren dessecats a mitjans del s. XIX.

Hi tingueren possessions els monestirs de Sant Pere de Roda, Sant Esteve de Banyoles i Santa Maria de Roses.

El lloc pertanyia al comtat d’Empúries. L’any 1413 n’era senyora del castell Gueraua de Senesterra.