La torre gòtica

Torre de fortificació adossada a una masia situada a Baseia.