Situació geogràfica

Distàncies quilomètriques des de Siurana fins a:

Població     

Figueres

Girona

Perpinyà

Distància

10,9 Km

39,7 Km

69,3 Km