Guia d’actuacions davant conflictes generats per porcs senglars

La PPA és una malaltia altament contagiosa de declaració obligatòria que afecta a porc domèstic i porc senglar i presenta uns nivells de mortalitat propers al 100%. Es transmet per contacte directe amb altres porcs i senglars infectats, consum de productes derivats i carn d’animals infectats, contacte amb objectes contaminats i a través del transport d’animals contagiats o de mitjans de transport contaminats.

Com bé deveu tenir coneixement, la proliferació de senglars cada cop més estesa al territori fa que aquests animals sovint accedeixin als nuclis urbans de les poblacions, sobretot buscant restes de menjar per tal d´alimentar-se.

El fet que els senglars mengin restes d’escombraries de contenidors i papereres no només és un problema de convivència amb les persones i del manteniment de l’estat de neteja dels nostres pobles i ciutats, sinó que pot representar la transmissió de la malaltia de la PPA amb les conseqüències devastadores que això implicaria. Paral·lelament la ingesta de restes d’antibiòtics llençats inadequadament a les deixalles urbanes, genera un desenvolupament de les resistències antimicrobianes en senglars, fet que perjudica directament a la salut humana.

Us adjuntem una guia d’actuacions davant conflictes generats per porcs senglars en zones urbanes => guia-actuacions-conflictes-senglar-zones-urbanes_compressed (1)

Per qualsevol dubte sobre la gestió de senglars, podeu contactar amb la bústia genèrica de caça areacinegetica.daam@gencat.cat, així com a través dels telèfons que consten a la Guia d’actuacions
davant de conflictes generats per porcs senglars en zones urbanes a Catalunya.