Analítiques aigua

Informació de les analítiques d’aigua del municipi. 

Any 2024

Març_Coliforms

Febrer_Control de xarxa_CNXClorits i Clorats

Febrer_Punt Pou i camp futbol

Febrer_Control Caracterització xarxa_punt Font Església

Per més informació podeu consultar a la web de SINAC:

https://sinac.sanidad.gob.es/CiudadanoWeb/ciudadano/informacionAbastecimientoActionDetalleRed.do

 

Any 2023

Novembre-CPX-Siurana_Novembre

Agost-Colifags-Siurana-Pou-Camp-de-futbol_agost2023

Juliol-CS-Pou-Camp-de-Futbol_Juliol2023

Setembre-Terbolesa-Dipòsit_25102023

Setembre-Colifags-Pou-Camp-de-Futbol_25102024

INF ANALITICA AIGUA AJUNTAMENT 10072023

INF ANALITICA AIGUA CENTRE SOCIAL 10072023

INF ANALITICA AIGUA MAGATZEM MUNICIPAL 10072023

INF ANALITICA AIGUA VINS DE TALLER 10072023