Grups municipals

Tots X Siurana -AM

Jordi Soto Herrera

Jordi Subirós Roca

David Trulls Hospital

Guillermo-Javier Segura Marugán

Junts X Siurana

Pere Costa i Juanola