Recursos Humans

PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ DE PLACES VACANTS

Bases reguladores de la convocatòria per a l’estabilització de places vacants a la plantilla de personal funcionari i laboral, pel procediment concurs de mèrits de torn lliure, incloses a l’oferta pública d’estabilització.

El termini per presentar les instàncies acaba el dilluns dia 30/01/2023.