Nova Llei de Benestar Animal

Llei 7/2023, de protecció dels drets i el benestar dels animals

Volem fer-vos avinent que el proper dia 29 de setembre de 2023 entra en vigor la Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals (Cliqueu aquí per veure el contingut de la Llei).

Us recordem que cal que tots els propietaris de gossos, gats i fures registrin els seus animals al cens oficial de la Generalitat de Catalunya (ANICOM). Per aquest fi, us heu d’adreçar a l’Ajuntament, haureu d’omplir la sol·licitud formal,  juntament amb l’original dels següents documents:

  • Cartilla sanitària de l’animal
  • Document que lliura el veterinari en el moment de col·locació del microxip (document groc)
  • DNI del propietari

Document d’inscripció al Registre d’Animals de Companyia (ANICOM) (Cliqueu aquí)