Edictes del BOP

bop
Exercici: 2024 Bop: 61-0 Edicte: 2300 AJUNTAMENT DE SIURANA - Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera
Exercici: 2024 Bop: 57-0 Edicte: 2242 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació inicial del Projecte d'ampliació i millora de camí rural - camí de Sant Tomàs de Fluvià a Siurana
Exercici: 2024 Bop: 49-0 Edicte: 1867 AJUNTAMENT DE SIURANA - Esmena d'error en l'edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024
Exercici: 2024 Bop: 34-0 Edicte: 1192 AJUNTAMENT DE SIURANA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 6/2023
Exercici: 2024 Bop: 10-0 Edicte: 192 AJUNTAMENT DE SIURANA - Aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2024
Exercici: 2024 Bop: 8-0 Edicte: 65 AJUNTAMENT DE SIURANA - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera en el municipi de Siurana d'Empordà
Exercici: 2023 Bop: 243-0 Edicte: 10891 AJUNTAMENT DE SIURANA - Aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 233-0 Edicte: 10350 AJUNTAMENT DE SIURANA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 6/2023
Exercici: 2023 Bop: 233-0 Edicte: 10349 AJUNTAMENT DE SIURANA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 4/2023
Exercici: 2023 Bop: 231-0 Edicte: 10202 AJUNTAMENT DE SIURANA - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2024