Edictes del BOP

bop
Exercici: 2023 Bop: 110-0 Edicte: 4662 AJUNTAMENT DE SIURANA - Exposició pública del compte general de l'exercici 2022
Exercici: 2023 Bop: 94-0 Edicte: 3915 AJUNTAMENT DE SIURANA - Aprovació inicial del Reglament de funcionament i servei públic del cementiri
Exercici: 2023 Bop: 89-0 Edicte: 3770 AJUNTAMENT DE SIURANA - Aprovació inicial del projecte del drenatge de Siurana d'Empordà
Exercici: 2023 Bop: 83-0 Edicte: 3401 AJUNTAMENT DE SIURANA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1/2023
Exercici: 2023 Bop: 58-0 Edicte: 2096 AJUNTAMENT DE SIURANA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 1/2023
Exercici: 2023 Bop: 37-0 Edicte: 1269 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Informació pública de la memòria valorada "Millora del paviment d'asfalt del camí de Siurana"
Exercici: 2023 Bop: 26-0 Edicte: 745 AJUNTAMENT DE SIURANA - Aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 18-0 Edicte: 531 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Signatura del conveni per al pagament de les taxes del BOP amb l'Ajuntament de Siurana
Exercici: 2023 Bop: 8-0 Edicte: 43 AJUNTAMENT DE SIURANA - Aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2022 Bop: 245-0 Edicte: 11541 AJUNTAMENT DE SIURANA - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2023