Programa de rehabilitació d’edificis d’habitatges i habitatges individuals de titularitat privada, per tal de fomentar l’arrelament en entorns rurals de Catalunya

La Generalitat a obert convocatòria del Programa de rehabilitació d’edificis d’habitatges i habitatges individuals de titularitat privada, per tal de fomentar l’arrelament en entorns rurals de Catalunya. Teniu tota la informació a l’enllaç :

https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/Rehabilitacio_entorn_rural

Termini : del 17/4/24 a 28/6/24