Edictes

Edicte Agència Catalana de l’Aigua: Anunci d’informació pública de sol·licitud de concessió d’aigües, modificació de característiques de concessió d’aigües i incoació d’expedients d’extinció.

Exercici: 2023 Bop: 169-0 Edicte: 7406 AJUNTAMENT DE SIURANA - Aprovació definitiva del Reglament de funcionament i servei públic del cementiri municipal
Exercici: 2023 Bop: 168-0 Edicte: 7382 AJUNTAMENT DE SIURANA - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 4/2023
Exercici: 2023 Bop: 152-0 Edicte: 6708 AJUNTAMENT DE SIURANA - Aprovació definitiva del projecte constructiu de les obres de millora del drenatge del camí de Siurana a Sant Tomàs
Exercici: 2023 Bop: 144-0 Edicte: 6200 AJUNTAMENT DE SIURANA - Organització i funcionament legislatura 2023/2027
Exercici: 2023 Bop: 142-0 Edicte: 6124 AJUNTAMENT DE SIURANA - Nomenament de regidories 2023/2027
Exercici: 2023 Bop: 142-0 Edicte: 6122 AJUNTAMENT DE SIURANA - Nomenament de tinent d'alcalde
Exercici: 2023 Bop: 110-0 Edicte: 4662 AJUNTAMENT DE SIURANA - Exposició pública del compte general de l'exercici 2022
Exercici: 2023 Bop: 94-0 Edicte: 3915 AJUNTAMENT DE SIURANA - Aprovació inicial del Reglament de funcionament i servei públic del cementiri
Exercici: 2023 Bop: 89-0 Edicte: 3770 AJUNTAMENT DE SIURANA - Aprovació inicial del projecte del drenatge de Siurana d'Empordà
Exercici: 2023 Bop: 83-0 Edicte: 3401 AJUNTAMENT DE SIURANA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1/2023