Planejament vigent

Per veure les Normes Subsidiàries actuals cliqueu AQUÍ

Per veure la Modificació Puntual núm. 5 de les Normes Subsidiàries cliqueu AQUÍ

Per veure l’Acord de Ple cliqueu AQUI