SUPORT ECONÒMIC DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

La Diputació de Girona ha atorgar un ajut econòmic en noves tecnologies arrant de la situació de la covid-19, de l’any 2020 i l’Ajuntament ha pogut comprar un ordinador portàtil per a poder facilitar el teletreball al personal de les oficines municipals.