Ajuts per a la retirada d’amiant (fibrociment,”uralita”) 2023

Ajuts per a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya, i a instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades. Any 2023

Aquesta línia de subvencions té com a objecte fomentar la retirada en origen de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya i gestionar correctament els residus d’amiant.

La finalitat de la subvenció és promoure i fomentar la retirada de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, i procurar que aquesta s’efectuï en les òptimes condicions, amb la finalitat última de millora ambiental i de la minimització del risc que aquest material comporta per a la salut pública.

  • Termini sol·licitud: del 25 de maig al 25 de juliol del 2023
  • Termini execució: 24 mesos.
  • Termini justificació: 27 mesos.
  • Línies (no es poden demanar les 2 alhora pel mateix edifici):
    • 1. retirar residus amb amiant– Persones físiques o jurídiques, públiques o privades, o comunitat de propietaris. Ajuda del 100% de l’actuació (màxim de 30.000 €/actuació)
    • 2. retirar amiant de teulats i instal.lació de fotovoltàiques en edificis d’activitats (industrials, agràries o comercials). Segons mida de l’empresa i els m2, l’ajut és diferent (60% petita, 50% mitjana i 40% gran).
  • Més informació: https://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/amiant/normativa/